2022-01-27 15:00Pressmeddelande

“En nöjd kund stannar frivilligt” – GodEl välkomnar Ei:s nya rapport 

Maria Erdmann, vd GodElMaria Erdmann, vd GodEl

Energimarknadsinspektionen (Ei) listar i en ny rapport elva förslag som ska motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. Myndigheten har under de senaste åren sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder på den svenska elmarknaden. Elhandelsföretaget GodEl välkomnar förslagen. 

– Även om det är en del av vardagen att höra skräckhistorier om kunder som luras in i dåliga elavtal med hjälp av fulsälj så reagerar jag starkt när problemen sammanställs så här tydligt. Särskilt i dessa tider när elkostnader och höga priser skapar mycket oro bland konsumenter. Det är glädjande att se att flera krafter, så som Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen, Konsumenternas elmarknadsbyrå och alla seriösa aktörer, nu tar olika initiativ för att förbättra för elkonsumenterna, säger Maria Erdmann, vd på GodEl. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) skriver i rapporten att de under de senaste åren har sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder bland elhandelsföretag i Sverige. Ei får kontinuerligt in klagomål från konsumenter och mindre företag som känt sig vilseledda av vissa elhandelsföretag under och efter försäljningsprocessen. Ei upplever problematiken och utvecklingen av affärsmetoderna som mycket allvarliga. 

I rapporten föreslås bland annat att alla som förmedlar elavtal, även mellanhänder, ska lyda under samma regler, att standardisera fullmakter vid byte av elbolag och att reglera uppsägningstider till en månad.  

– Det här kan tyckas vara självklarheter, men tyvärr fungerar det inte så idag. Vi på GodEl vill verka för en schysst elmarknad och tycker att det är orimligt att ha bindningstid och uppsägningstid. En nöjd kund stannar frivilligt, säger Maria Erdmann. Om GodEl

GodEl är Sveriges nionde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har blivit utsedda till branschens mest hållbara varumärke enligt SBI elva år i rad och vi är även Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt Sifo. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.