2020-09-10 06:31Pressmeddelande

Undersökning: Svenskarnas klimatångest har ökat

54 procent av svenskarna har klimatångest, visar en SIFO-undersökning som GodEl låtit göra.

Mitt under brinnande pandemi har klimatrapporteringen hamnat lite i skymundan. Trots detta har klimatångesten faktiskt ökat bland svenskarna, det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av elbolaget GodEl. Mer än varannan person, 54 procent, uppger att de lider av klimatångest.  

Undersökningen visar på en ökning av klimatångest hos svenska folket sedan förra året. Ökningen är störst bland män. Från 36 procent 2019 till 43 procent 2020. 

Att fler mår dåligt över klimatförändringarna kabetyda att kunskapen och insikten i frågan har ökatKlimatförändringarna fortsätter att påverka oss även när det kommer pandemier eller kriser. För en del kan pandemin faktiskt ha bidragit till att de har haft tid att fundera mer över klimatförändringarna, säger Emmy Tollin, hållbarhetsansvarig på GodEl.  

Samtidigt som fler lider av klimatångest är det också fler som tar klimataction. Nästan hälften, 48 procent, av svenskarna säger sig ha förändrat sina konsumtions-, res- och matvanor i hög utsträckning för klimatets skull. Det är en ökning med nio procentenheter sedan förra året. Endast en av tio uppger att de inte gjort någon förändring alls.  

Det är positivt att se att fler också gör förändringar i sitt vardagliga liv.  Ett sätt att ta klimataction är att välja ett klimatpositivt elavtal. Om vi agerar i vår vardag, är medvetna konsumenter och tar det ansvar som vi kan som individer så sätter vi också klimatet högt upp på agendan, säger Emmy Tollin.  

Resultat

Fråga 

2019  

2020  

”Har du klimatångest?”  
Alla 
 

50 %  

54 %  

”Har du klimatångest?”  
Män  

36 %  

43 %  

”Har du klimatångest?”  
Kvinnor 

64 %  

66 %  

”Har du redan gjort förändringar av dina vanor för klimatet?” (mycket eller ganska hög utsträckning)  

39 %  

48 % 


Tips från GodEl till dig som vill gå från klimatångest till klimataction:  

  • Kom ihåg att du inte är ensam! Många känner som du. Det finns miljöorganisationer som gör ett fantastiskt arbete för vår planet. Engagera dig tillsammans med andra.   

  • Välj ut en konkret sak som du kan och vill förändra under 2020. Allt räknas, stort som småttKanske kan du åka mer kollektivt, konsumera mer second hand eller köpa mer närodlad mat.  

  • Berätta om de förändringar du gör för klimatet till familj och vänner. Vi är sociala varelser som inspirerar varandra.    

  • Säkerställ att du har valt förnybar el märkt Bra Miljöval. Be ditt elbolag redovisa sin klimatpåverkan och hur företaget jobbar för att minska sina utsläpp. 

  • Om du mår riktigt dåligt, kontakta din vårdcentral och be att få träffa en psykolog som kan stötta dig. 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via Kantar Sifo under våren 2020. Ett representativt urval av män och kvinnor, 18 år och äldre i Sverige, avseende ålder, kön, ingår bland respondenterna, totalt 1313 personer. Samma undersökning genomfördes av Kantar Sifo under våren 2019 på uppdrag av GodEl. 

Hela undersökningen hittar du i GodEls klimatactionbarometer: https://godel.se/klimatactionbarometern/


Ämnen: Klimat

Om GodEl

Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad. 2019 var vi först i världen med klimatpositiva elavtal för både hushåll och företag. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. De senaste tio åren har vi utsetts till Sveriges mest hållbara elbolag och vi är det mest rekommenderade elbolaget enligt Sifo. Vi ägs av svenska stiftelsen GoodCause, som startar företag och låter vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har vi genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till ELLEVIO.