2021-11-22 05:18Pressmeddelande

Tre av fyra kräver mer samhällsansvar från elbolagen i SKI

Svenskt kvalitetsindex för energi visar att 75% anser att energibranschen bör ta ett större samhällsansvar och satsa mer på hållbarhet. Hela 69,5% uppger att deras krav kring hållbarhet kommer öka framöver. GodEls kunder ligger i topp vad gäller kundnöjdhet efter Skellefteå Kraft.

– Konsumenter tycker att det är viktigt att energibranschen bidrar till ett hållbart samhälle. Här sticker GodEl ut bland elbolagen, säger Johan Parmler, vd SKI.

Kundnöjdheten ligger i snitt ligger på 66.0 jämfört med GodEls kundnöjdhetsindex som landar på 73.9. Utöver hållbarhet är servicenivå, prisvärdhet och image starkt drivande faktorer för nöjdhet enligt mätningen.  

– Det är positivt att kunderna ställer höga krav på samhällsansvar och hållbarhet på oss och hela energibranschen. Klimatkrisen är en energikris och fler väljer elbolag som är bra för plånboken, miljön och omvärlden, säger Maria Erdmann, vd på GodEl.


Hela SKI:s branschundersökning inom energi hittar du härFakta om SKI Energi 2021

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme. Målgruppen består av privatpersoner som är kunder hos ett elhandelsbolag och datainsamlingen genomfördes i september-oktober 2021 av PFM-research genom 4090 intervjuer. Modellfrågorna som används i SKI-modellen besvaras på en skala 1:10. Svaren konverteras sedan till ett indexvärde från 0 till 100.Fakta om GodEls hållbarhetsarbete

  • 100% av elen som säljs till samtliga kunder är märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.
  • 80% av GodEls kunder tar emot sina försändelser digitalt i stället för via papper.
  • GodEl delar ut vinsten till välgörenhetsorganisationer som arbetar för att göra världen till en bättre plats. Sedan 2005 har GodEl genererat 54 miljoner till deras arbete.
  • GodEl mäter och minskar alla utsläpp i värdekedjan enligt ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Dessutom binder GodEl 110 procent av de utsläpp som värdekedjan genererar.
  • Varje år avsätts medel till Energieffektiviseringsfonden som står öppen för företag och organisationer som behöver få bidrag för klimatinvesteringar.
  • GodEl driver innovationstävlingen Startup 4 Climate tillsammans med partnern Ellevio. Vi letar upp och stöttar små, nytänkande företag som vill accelerera energiomställningen och kan skapa mätbar klimatnytta. Hittills har 4 miljoner kronor delats ut till klimatinnovationer.  

 

 Om GodEl

GodEl är Sveriges nionde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har blivit utsedda till branschens mest hållbara varumärke enligt SBI elva år i rad och vi är även Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt Sifo. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.