2021-08-30 04:42Pressmeddelande

Rekorddyr el i sommar – men riskabelt att binda elpriset

Sommaren ser ut att bli den dyraste sedan 2008, visar GodEls sammanställning. Skälet till är reducerad kärnkraftsproduktion, dåligt fyllda vattenmagasin, begränsningar i elnätet samt höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter. Konsumenter riskerar nu vilseledas och låsas in i dyra fastprisavtal.

Samtidigt som elektrifieringen pågår i samhället blev sommarens elpris i snitt 140% dyrare än förra året med en toppnotering på 66 öre/kWh i augusti i elområde 3. Orsaken till elprischocken är bland annat minskad kärnkraftsproduktion, dåligt fyllda vattenmagasin, begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet samt kraftigt stigande priser på fossila bränslen och utsläppsrätter som gör importpriserna på el till Sverige dyrare.

Kostnaden oroar många konsumenter och en del överväger att välja ett fast elpris inför vintern, men statistiken visar att ett rörligt elpris är bättre för plånboken över tid.    

–  Just nu får vi många frågor om man bör binda sitt elpris nu för att spara pengar, och det är en vanlig missuppfattning. Statistiken säger det motsatta, de som har ett fast elpris har fått dyrare elräkningar i 70% av fallen de senaste tio åren, säger Björn Björnson, El-ekonom på GodEl.

De elkonsumenter som haft fast elpris med 1-års bindningstid de tre senaste åren (juli 2018 - juni 2021) har förlorat pengar. Besparingen med rörligt elpris ligger i snitt på 2500 kr/år för en villa på 20 000 kWh och 240 kr/år för en lägenhet på 2000 kWh.

–  Det är ett rent lotteri med dåliga odds för elkonsumenterna att binda elpriset. Inte ens elbolagen vet vilka tillfällen som är bäst förrän i efterhand. Här saknas transparens mot kunderna, säger Björn Björnson.

Marknaden prognostiserar fortsatt dyr el under hösten och vintern med priser på mellan 65–75 öre/kWh. Till stor del beror det på de dåligt fyllda vattenmagasinen och de höga importpriserna på el. En annan faktor är att den nya undervattenskabalen North Sea Link, som förbinder Norge med Storbritannien, driftsätts i oktober vilket sannolikt gör att de nordiska elpriserna blir än mer influerade av övriga Europas höga elpriser.

 

 


Ämnen: Elpriset

Om GodEl

GodEl är Sveriges nionde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har blivit utsedda till branschens mest hållbara varumärke enligt SBI elva år i rad och vi är även Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt Sifo. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.