2020-10-16 06:31Pressmeddelande

Elkonsumenter med rörliga avtal vinnare 2020

Kostnadsskillnad fast och rörligt elpris 2020 i Sverige. Kostnadsskillnad fast och rörligt elpris 2020 i Sverige.

Valet mellan rörligt och fast elpris framställs ofta som likvärdigt för konsumenterna. Siffror som GodEl tagit fram visar att de som haft rörliga elavtal varit vinnare. 

Elpriset har svängt rejält på senare tid. Som konsument kan det då kanske uppfattas som en god affär att binda sitt avtal. Statistik över elpriser som GodEl tagit fram från SCB visar istället att de som låtit sina elavtal löpa med rörligt pris varit vinnare de tolv senaste månaderna. Skillnaden har varit mellan 7 % och 50 %, beroende på när avtalet tecknades. 

- När elpriserna svänger kan det verka dramatiskt, men sett till de tolv senaste månaderna har kunder med rörligt pris ändå varit de stora vinnarna, säger Björn Björnson, elexpert på GodEl. 

Ett fastprisavtal innebär att elbolaget tar risken att elpriset går upp. Det gör att priset för fastprisavtal blir högre.  

- Fastprisavtal blir en trygghet för konsumenten, men eftersom elbolagen lägger lägger på en säkerhetsmarginal på priset så blir det oftast över tid en högre kostnad för kunden. Den kostnadsskillnaden kan för en vanlig husägare kan vara flera tusenlappar per år, säger Björn Björnson 


Om GodEl

Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad. 2019 var vi först i världen med klimatpositiva elavtal för både hushåll och företag. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. De senaste tio åren har vi utsetts till Sveriges mest hållbara elbolag och vi är det mest rekommenderade elbolaget enligt Sifo. Vi ägs av svenska stiftelsen GoodCause, som startar företag och låter vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har vi genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till ELLEVIO.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson