2019-05-15 05:00Pressmeddelande

GodEl först i världen med klimatpositiv el

KlimatkompenseringGodEl klimatkompenserar sin verksamhet med 110 % via Zero Mission.

Från och med idag är all el från GodEl klimatpositiv. Det innebär att allt i verksamheten som genererar någon form av utsläpp klimatkompenseras till 110 % och att de därmed binder upp mer växthusgaser än de släpper ut.

Klimatpositiv innebär att mäta, minska och binda samtliga utsläpp som genereras. Allt räknas med, från de ekologiska bananerna på kontoret och all el i kundernas hem, till vindkraftsnurrorna och solcellerna där elen produceras. Oberoende experter hjälper till genom hela processen så att alla utsläpp kompenseras för till minst 110 % ihop med ett arbete att aktivt minska utsläppen.

– Vi tror inte på klimatångest – vi tror på klimataction. Nu gör vi det här hela vägen och hoppas att fler hakar på, näringslivet kan göra stor skillnad om vi bara sätter igång. Kan ett elbolag så kan vilket företag som helst, säger Pontus Winberg, VD på GodEl.   

GodEl är bland de första företagen i världen, oavsett bransch, att klimatkompensera hela verksamheten. Med minst två svenska företag i toppen är Sverige ett föregångsland i den klimatpositiva utvecklingen och driver bland annat frågan om en global standard för vad klimatpositiv faktiskt innebär.

– Vi är sedan länge ett land i framkant och vet att många sneglar mot norr när det kommer till hållbar utveckling. Flera svenska företag driver nu på frågan kring klimatkompensering, vi ska vara stolta över det och aldrig sluta inspirera såväl nationer som företag till action. Nu visar vi resten av världen var skåpet, eller trädet, ska stå, säger Emmy Tollin, hållbarhetsutvecklare på GodEl.

Vad innebär klimatkompenseringen?

  • Från och med 15 maj är all el från GodEl klimatpositiv, vilket innebär att alla utsläpp av växthusgaser som elen eller annan del av verksamheten genererar, samt 10 % extra, binds upp.

  • All el från GodEl är sedan 2013 märkt med Naturskyddsföreningens stämpel Bra Miljöval, el som ger mindre utsläpp av växthusgaser än annan el.

  • Klimatkompenseringen sker genom både trädplantering och regnskogsbevarande åtgärder i Bolivia och Indonesien, åtgärder som FN står bakom då avskogning och ohållbar markanvändning står för cirka 25 procent av de globala utsläppen (källa: IPPC 2014).

  • GodEl räknar med att ha planterat 60 000 träd på en yta som motsvarar 100 fotbollsplaner i Bolivia samt bevara stora områden regnskog på ön Sumatra i Indonesien. Det innebär att drygt 14 500  ton, eller drygt 13 Globen, med växthusgaser binds tillbaka i marken under ett år. 

  • Arbetet handlar även om att aktivt minska utsläppen, både från GodEl som företag och från kundernas elförbrukning.

  • Klimatkompensationen certifieras och tredjepartsgranskas genom oberoende experter. Mätningen av utsläppen sker i samarbete med U&We, med PwC som granskare, och all kompensering via ZeroMission.

Vad är klimatpositiv?
Idag finns ingen standard för klimatpositiv, däremot finns standarden ISO 14021 för klimatneutral (att binda upp exakt lika mycket växthusgaser som en släpper ut). I väntan på en standard för klimatpositiv har det blivit praxis att använda ISO 14021 och binda upp minst 10 % extra. Det innebär att hela värdekedjan räknas med och idag finns bara tre företag i världen som följer denna*; svenska Max och GodEl samt Nya Zeeländska bildelningstjänsten Mevo. Flera svenska företag arbetar för att en officiell global standard för klimatpositiv ska tas fram.

* Enligt clipop.org, en global lista som uppdateras löpande i takt med att fler företag följer ISO 14021 och adderar minst 10 %.

För mer information prata med Emmy Tollin, hållbarhetsutvecklare på GodEl, eller besök godel.se/klimatpositiv

Presskontakt:
Simon Le Pluart
076-651 58 38
simon.lepluart@karnhuset.net


Om GodEl

Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad. Elavtalen är rörliga, elen är alltid stämplad med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning och kunderna är Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo. Varje år 2011-2019 och har vi utsetts till Sveriges mest hållbara elbolag. Vi ägs av svenska stiftelsen GoodCause, som startar företag och låter vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har vi genererat över 53 miljoner kronor till ideella organisationer såsom Läkare utan gränser, Barncancerfonden och Naturskyddsföreningen.

Kontaktpersoner

Emmy Tollin
PARTNERANSVARIG OCH HÅLLBARHETSUTVECKLARE
Emmy Tollin