2021-10-20 05:10Pressmeddelande

Fastprisavtal på el 155 procent dyrare än 2020

En undersökning som elhandelsbolaget GodEl har gjort visar att fasta elprisavtal med 1 års bindningstid har stigit till rekordnivåer det senaste året. De dyraste fastprisavtalen tecknas just nu av hushåll i södra Sverige, där merkostnaden blir över 16 000 kr mer jämfört med året innan.

– Elpriset är rekordhögt nu och det är lätt att bli lurad att tro att elavtal med fasta elpriser blir billigare. Statistiken visar tvärtom att elavtal med ett rörligt pris är bäst för plånboken i längden, säger Maria Erdmann, vd på GodEl.

De höga priserna på fastprisavtal ger stora merkostnader jämfört med för ett år sedan. Elområde 4, som består av bland annat Skåne, Blekinge och Kronobergs län är värst drabbat. Här kan en villaägare (20 000 kWh/år) som tecknade ett fastprisavtal i september 2021 betala 16 309 kr mer för sin el det kommande året jämfört om samma avtal tecknades för ett år sedan. För en lägenhet (2000 kWh/år) i är merkostnaden 1 658 kr under motsvarande period. 

– Tyvärr är det lätt för elkunder att bli lurade till ett dyrt elavtal. I stället för att binda elpriset inför vintern bör elkonsumenten sitta lugnt i båten, lägga undan lite pengar varje månad inför vintern när elanvändningen går upp för många, och försöka minska den onödiga elanvändningen därhemma, säger Maria Erdmann, vd.

Låga vattenkraftsmagasin, lite vindkraft, minskad kärnkraft, begränsad elöverföring i elnätet och höga importpriser från kontinenten är några av anledningarna till de rekordhöga elpriserna i södra och mellersta Sverige. Flera elleverantörer har meddelat att de slutar med fastprisavtal på grund av att det är riskabelt att låta sina kunder låsa elpriset. En anledning till det är att likviditeten på prissäkringsmarknaden Nasdaq (där elleverantörer prissäkrar fastprisavtal för att inte behöva ta hela risken) just nu är för låg. I slutändan gör detta att elleverantörer behöver lägga på extra stora säkerhetsmarginaler på fastprisavtalen vilket gör dem sällsynt dyra för konsumenterna.


Så undviker du ett för dyrt elavtal
1. Får du ett erbjudande om fastprisavtal, be om att få det skriftligt och läs igenom det lugn och ro.  
2. Räkna ut vad årskostnaden blir och kom ihåg att den som binder elpriset, kommer betala dyrt även när elpriset går ner på elbörsen Nord Pool.
3. Jämför elpriset på Sveriges enda oberoende tjänst för prisjämförelser: www.elpriskollen.se
4. Om du inte orkar jämföra olika elavtal, välj då ett rörligt elavtal eftersom det har visat sig vara bäst för plånboken i längden.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av GodEls elmarknadsanalytiker och kartlägger prisutvecklingen för elavtal för konsumenter boende i villa och lägenhet med fast pris och 1 års bindningstid, i Sveriges fyra elområden, Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). Prisstatistiken i undersökningen har hämtats från Energimarknadsinspektionens statistik för jämförpriser på elavtal. Beräkningen om merkostnader utgår från den svenska schablonförbrukningsnivån för villa och lägenhet om 20 000 respektive 2000 kWh/år.

Grafen visar elkostnaden för en villa (årsförbrukning 20 000 kWh) som tecknat fastprisavtal med ett års bindningstid i september 2020 jämfört med att samma avtal tecknades i september 2021. Om GodEl

GodEl är Sveriges nionde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har blivit utsedda till branschens mest hållbara varumärke enligt SBI elva år i rad och vi är även Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt Sifo. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.