2022-02-01 10:20Pressmeddelande

Drygt 40 procent lägre elpris i januari

Maria Erdmann, vd på GodEl. Fotograf: Erik Cronberg. Maria Erdmann, vd på GodEl. Fotograf: Erik Cronberg.

Elkonsumenterna kan förvänta sig en januarifaktura där priset är 42 procent lägre än i december. Det är den goda tillgången på vind- och vattenkraft i Sverige som håller tillbaka de höga priserna från kontinenten. Det mildare vädret i senare delen av januari har dessutom minskat förbrukningen, och därmed priserna. 

För Sveriges elkunder är detta mycket välkommet efter de rekordhöga elräkningarna för december. Värt att notera är att priserna fortsatt är historiskt höga. I södra Sverige är priserna 115 procent högre än i januari 2021. Priserna på gas är fortsatt höga i Europa och det påverkar även Sverige, säger Maria Erdmann, vd på GodEl. 

Även efter januari verkar priserna stabiliseras. Marknadens prognoser för februari pekar på elpriser i nivå med januari och därefter sjunkande elpriser från och med mars.  

Många vill veta mer om elpriset 
Decembers rekordhöga elpriser drabbade många konsumenter hårt. Data från sökmotorn Google visar att sökningar på ”rörligt elpris” och ”fast elpris” mer än fördubblades i januari jämfört med i november, vilket indikerar att många vill veta mer och kanske överväger att byta elavtal just nu.  

– Det är bra att konsumenterna skaffar sig information på en snårig marknad. Att pricka rätt och binda elpriset vid exakt rätt tidpunkt är extremt svårt, och inget pekar på att det är bra för plånboken att binda nu under vinterns pristopp, säger Maria Erdmann. 

Lägre priser i alla fyra elområden i januari jämfört med december 
Prisjämförelsen baseras på priser per elområde enligt den nordiska elbörsen Nord Pool, för december och januari månad.  

Elområde 1: 57% lägre priser 
Elområde 2: 57% lägre priser 
Elområde 3: 42% lägre priser 
Elområde 4: 42% lägre priser 


Ämnen: Elpriset

Om GodEl

GodEl är Sveriges nionde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. All el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har blivit utsedda till branschens mest hållbara varumärke enligt SBI elva år i rad och vi är även Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt Sifo. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat över 54 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.


Kontaktpersoner

Ellen Jurell
Presskontakt
Ellen Jurell