2016-02-29 07:17Pressmeddelande

Rörligt elavtal är det billigaste elavtalet

null

En sammanställning av historisk data från Statistiska Centralbyrån som elbolaget God el gjort visar att rörligt elavtal varit den mest lönsamma avtalsformen de senaste 5 åren.

God el har jämfört kostnaden för rörligt avtal med fasta ett-, två-, och treårsavtal mellan åren 2011 och 2015. Resultatet visar att en eluppvärmd villa med årsförbrukningen 20 000 kWh sparat i genomsnitt 2900 kr per år med rörligt avtal jämfört med fastprisavtal. Den största besparingen med rörligt avtal har skett mot fasta treårsavtal vilka kostat i genomsnitt 3400 kr mer per år.

- Det är egentligen inte särskilt förvånande. De senaste åren har elproduktionen varit rekordstor samtidigt som elanvändningen varit ovanligt liten. Tillsammans med låga importpriser på el till följd av prisnedgångarna på fossila bränslen och utsläppsrätter har det skapat ett lågprisklimat som gynnat kunder med rörligt elpris. Även fastprisavtalen har varit billigare än vanligt men där betalar kunden för elleverantörens säkerhetsmarginaler vilket är en av huvudorsakerna till prisskillnaderna mellan de olika avtalsformerna, berättar God els elexpert Björn Dahlberg.

Mycket tyder på att elpriset kommer vara lågt framöver vilket gör att Björn Dahlberg föreslår att man ser över vilket avtal man har just nu.

- Rörligt avtal har historiskt ofta varit den lönsammaste avtalsformen för kunden och mycket talar för att det fortsätter även framöver. Men det absolut viktigaste är att välja bort tillsvidareavtalen som är betydligt dyrare än både rörligt och fast elpris, avslutar Björn Dahlberg.

Om GodEl

GodEl säljer el märkt med Bra Miljöval som standard, Sveriges hårdaste miljömärkning på el. GodEl har inget privat vinstintresse. Vår vinst går till välgörenhet. Följande organisationer är partners till GodEl och får de pengar som genereras: SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. GodEl är ett aktiebolag, vars aktier ägs av stiftelsen GoodCause – en stiftelse med stadgar som fastställer att vinsten ska gå till välgörande ändamål. Fram till och med utdelningen 2015 har GodEl delat ut 39 Mkr och stiftelsen GoodCause sammanlagt delat ut 45 Mkr.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson