2006-10-15 18:46Pressmeddelande

ÖVER 30,000 KUNDER MED I GODEL


Vid starten våren 2005 sattes målet för första milstolpen till 20,000 kunder på två år. Redan idag har över 30,000 kunder gått med i GodEl, dvs ytterligare 50 procents tillväxt på mindre än ett kvartal. Vi är nu kända tack vare TV4 och nöjda kunder som tipsar sina vänner, förklarar VD och grundare Stefan Krook den snabba tillväxten.


- Kundtillväxten är fantastisk och vi kan inte vara annat än nöjda. Även i relation till att det totalt på marknaden görs ca 300,000 elleverantörsbyten om året enligt statistik från Statistiska Central Byrån, så är GodEls snabba tillväxt högst märkbar, kommenterar Stefan Krook.

- Som vanligt i nya bolag är det dock aldrig bara gröna skogar. Priser som stiger så dramatiskt som de gjort i år på elbörsen leder till en ökad kostnad för slutkunderna. Samtidigt pressas elhandlare utan egen produktion resultatmässigt. Vi har under delar av året förlorat pengar på stora delar av vår kundbas då vi inte höjt priserna i samma takt som våra inköpspriser ökat, förklarar Krook. Att dessutom växa snabbare än plan har inneburit ytterligare kostnader för kundanskaffning. Tack vare nya gåvor från sina ursprungsgåvogivare har GodEl kunnat hantera situationen. GodEl-satstningen har nu totalt sett erhållit 9,5 mkr i gåvor.

- Fortsatt stor osäkerhet vad gäller elpriserna och beräknad fortsatt kraftig kundtillväxt gör att vi inte tidigarelägger vår vinstprognos som pekar på vinster från och med år 2008, fortsätter Krook.

- Vårt långsiktiga visionsmål är fortsatt att nå 500,000 kunder och långsiktigt kunna skänka 100 miljoner om året till välgörande ändamål, avslutar Krook.


För mer information vänligen kontakta:

Stefan Krook, grundare och VD, 0701 11 12 13, stefan.krook@godel.se
www.godel.se

Om GodEl

GodEl är ett nytt elbolag som bildats för att ge bra pris till kunderna och skänka hela sin avkastning till välgörande ändamål. Initiativet till GodEl togs av VD Stefan Krook, entreprenör som tidigare bland annat grundat teleoperatören Glocalnet. GodEl är helägt av Stiftelsen GoodCause, vars syfte är att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer, som t ex Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission och SOS-Barnbyar. GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook och Catella. GodEls logotyp är formgiven och skänkt av Lasse Åberg.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson