2014-10-23 14:07Pressmeddelande

Ökat stöd till solceller med nya regeringen

null

Idag presenterar regeringen budgetpropositionen för 2015. Stödet för solceller ska ökas med 100 miljoner kronor per år fram till 2018. Nytt är även att det införs en skattereduktion där en mikroproducent får tillbaka 60 öre per inmatad kilowatt överskottsel. Förslaget beräknas kosta 25 miljoner under 2015 och träder i kraft 1 januari 2015. Skattereduktionen ges till fysiska och juridiska personer samt svenska handelsbolag.

Innan valet uttalade både Miljöpartiet och Socialdemokraterna att de var för ett så kallat nettodebiteringssystem. Det skulle innebära att mikroproducenten får kvitta den överskottsel som produceras mot el som förbrukas vid andra tillfällen. 

-  Det är glädjande att det föreslås ett ökat stöd för solceller och att regeringen väljer ett system som kan införas redan från årsskiftet. Det är viktigt att agera snabbt för att ta tillvara på det stora intresse som finns för solel, även om nettodebitering troligtvis skulle ge en ännu större effekt på sikt, säger Marie Dahllöf, vd GodEl.

Nu återstår för regeringen att få igenom den föreslagna budgeten i riksdagen.

-  Då förslaget om skattereduktion på 60 öre per kilowattimme kom från den förra alliansregeringen är det troligt att förslaget kommer godkännas, säger Marie Dahllöf, vd Godel.

Sedan 2008 har Sverige som mål att andelen förnybar energi 2020 ska vara minst 50% av den totala  energianvändningen.


Om GodEl

GodEl har inget privat vinstintresse. Vår vinst går till välgörenhet. Följande organisationer är partners till GodEl och får de pengar som genereras. SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. GodEl säljer el märkt med Bra Miljöval som standard, Sveriges hårdaste miljömärkning på el. GodEl och systerbolaget GodFond är aktiebolag, vars aktier ägs av GoodCause – en stiftelse med stadgar som fastställer att all vinst ska gå till välgörande ändamål. Stiftelsen GoodCause finns till i syfte att bidra till en bättre värld genom att starta och driva bolag där vinsten går till välgörande ändamål. Fram till och med utdelningen 2014 har GoodCause delat ut 34,7 Mkr. Stiftelsen bildades 2005 genom donationer från Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. Logotyperna är formgivna och skänkta av Lasse Åberg.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson