2011-12-01 06:00Pressmeddelande

Ökad kontroll av elkostnaderna

null

Riksdagen fattade igår två viktiga beslut i arbetet med att stärka konsumentens roll på elmarknaden. Dels beslutade man att de oskäliga tillsvidareavtalen inte ska få finnas kvar i sin nuvarande form och dels att det ska bli möjligt för konsumenter att kostnadsfritt få sin elförbrukning mätt per timme.
 

Det här är två mycket välkomna beslut i helt rätt riktning, säger Marie Dahllöf VD på GodEl. Möjligheten till timmätning är ett viktigt verktyg för att människor ska få en större kontroll över sina elkostnader.
 

Genom timmätning ökar möjligheten för konsumenter att minska sin förbrukning eller ändra förbrukningsmönstret med hjälp av snabb information om förbrukningen och/eller elpriserna. Det här bör på sikt leda till fler positiva effekter bl.a. i form av ett generellt lägre elpris eftersom färre effekttoppar med högre pris kommer uppstå. Därmed också en mindre klimatpåverkan då vi i Sverige vid dessa effekttoppar ofta får importera dyr och smutsig tysk kolkraft.
 

En ny marknad för smarta mätare och andra applikationer bör också följa det här beslutet. Regeringen skriver i sin proposition att man förväntar sig en sådan utveckling och att man ”kommer att ge marknaden de verktyg som behövs för att genomföra omställningen på ett framgångsrikt sätt”.[1]

Detta är jättespännande och något vi väntat på, säger Marie Dahllöf. Vår avsikt är att erbjuda våra kunder den utrustning de behöver för att verkligen kunna utnyttja möjligheterna fullt ut. Till exempel hade det varit fantastiskt att ha en applikation som automatiskt kände av priset och ströp vissa funktioner, typ golvvärme, när priset är högt.
 

Beslutet i korthet

  • Allt fler konsumenter ska få sin elförbrukning timmätt
  • På längre sikt bör det stora flertalet elkonsumenter få sin elförbrukning timmätt.
  • Ett första steg ska vara att förbättra möjligheterna för elkonsumenterna att kunna välja att få sin elförbrukning timmätt.

 

Kontakt:

marie.dahllof@goodcause.se

0701-11 55 00

[1] Prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem
 

Om GodEl

GodEl bildades 2005 med affärsidén att bli de många svenskarnas elbolag genom prisvärdhet, enkelhet och ärlighet. GodEl har blivit ett av Sveriges snabbast växande elbolag och har idag ca 95 000 kunder. Bolaget är helägt av Stiftelsen GoodCause, vars syfte är att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Hittills har GodElsatsningen bidragit med 13,7 mkr till välgörenhet. Kunderna väljer vart välgörenhetsutdelningarna skall gå. Idag kan kunderna välja bland: SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen och Hand in Hand. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. GodEls logotyp är formgiven och skänkt av Lasse Åberg.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson