2007-03-08 09:10Pressmeddelande

LÄTTARE FÖR FÖRETAG ATT GÖRA EN KLIMATINSATS

I samarbete med Naturskyddsföreningen erbjuder GodEl nu som första svenska elbolag, företag att byta till förnyelsebara energikällor oavsett vem som levererar el till dem. Upplägget går ut på att GodEl för sina kunder säkerställer att el som blivit Bra Miljövalmärkt av Naturskyddsföreningen tillförs elnätet i samma utsträckning som företagskunderna totalt sett förbrukar el.

GodEl vänder sig enbart till privatmarknaden och har där mött ett stort och ökande intresse för miljöfrågor. Nu har GodEl arbetat fram en ny produkt i dialog med Naturskyddsföreningen och första företagskunden, IT-företaget Qbranch. Produkten går ut på att företag kan anmäla till GodEl hur mycket el de totalt sett förbrukar och sedan betala 1,5 öre per kWh för att motsvarande volymer Bra Miljöval förmedlas av GodEl.

- Vi vill gå i bräschen för miljövänligare IT men har hittills inte haft en möjlighet att säkerställa att den el vi förbrukar i våra datahallar är miljövänligt producerad, säger Ulf Engerby, grundare och koncernchef för Qbranch, som tillsammans med GodEls initiativtagare Stefan Krook fick idén till den nya produkten.

- Det koncept som GodEl nu startar är helt nytt för elmarknaden. Visserligen har några elbolag erbjudit denna möjlighet inom den egna försäljningen men aldrig till kunder hos en annan elleverantör. Genom detta erbjudande driver GodEl elmarknaden framåt och skapar samtidigt större möjlighet för konsumenterna att aktivt bidra till minskad klimatpåverkan säger Johan Kling, ansvarig för Bra Miljöval märkning av el hos Naturskyddsföreningen.

- Det är uppfriskande när kunderna är så drivande som Qbranch varit och vi med hjälp av dem därmed kan bli en pionjär i en satsning som, om många kunder ansluter, kan få stor betydelse för miljön, kommenterar Stefan Krook vd och initiativtagare till GodEl.

Svenska Naturskyddsföreningen började Bra Miljöval-märka el samtidigt som elmarknaden avreglerades 1996. Syftet med Bra Miljöval-märkt el är att skynda på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Genom att välja Bra Miljöval-märkt el, väljer man helt enkelt den minst miljöstörande elproduktionen, man väljer bort ytterligare exploatering av strömmande vatten, väljer att inte lämna högar av radioaktivt avfall för många, många kommande generationer att ta hand om och man väljer att inte bidra till växthuseffekten.


För mer information vänligen kontakta:
Stefan Krook, grundare och VD, 0701 11 12 13, stefan.krook@godel.se
www.godel.se
Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 070-2401722, johan.kling@snf.se , www.snf.se
Anders Harling, Marknadschef Qbranch, 073-2312226, anders.harling@qbranch.se , www.qbranch.se


Om GodEl
GodEl är ett nytt elbolag som bildats för att ge bra pris till kunderna och skänka hela sin avkastning till välgörande ändamål. Bolaget har på kort tid fått över 30,000 kunder. Initiativet till GodEl togs av VD Stefan Krook, entreprenör som tidigare bland annat grundat teleoperatören Glocalnet. GodEl är helägt av Stiftelsen GoodCause, vars syfte är att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer, som t ex Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission och SOS-Barnbyar. GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. GodEls logotyp är formgiven och skänkt av Lasse Åberg.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson