2009-11-04 10:02Pressmeddelande

HJÄRNFONDEN INVESTERAR I GODFOND MED NYTT PERSPEKTIV PÅ ETIK INOM KAPITALFÖRVALTNING

Det blir allt vanligare bland framför allt institutionella investerare att de inför etiska kriterier i sin förvaltning som styr vilken typ av bolag man äger. Nu märker GodFond som ny aktör på marknaden att institutionella investerare visar intresse för fondbolaget för att man även söker en socialt ansvarstagande leverantör. Hjärnfonden är en av GodFonds första institutionella investerare som lyft fram detta som en anledning till sin investering.

Social Responsible Investing har haft en stigande trend under många år bland institutionella investerare men har hittills främst haft fokus på vilka bolag man investerar i. Nu vidgas begreppet till att även omfatta vilka motparter inom finansbranschen man jobbar med som institution. Hjärnfonden är en stiftelse som i sin kapitalförvaltning nu valt att investera i GodFond.

- Vi vill vara med och stödja Godfond-satsningen eftersom vi ser möjligheter att få en god avkastning till en lägre kostnad, samtidigt som vi tycker att de värderingar om socialt ansvarstagande som finns inom Godfond sammanfaller så starkt med de värderingar som driver välgörenhetsorganisationer, säger Bo Ingemarson, VD Hjärnfonden.

- Vi är oerhört glada över Hjärnfondens förtroende och att de går i bräschen för det nya tänkande som tar socialt ansvar i sin förvaltning ett steg längre. Själva hade vi fram till starten av vår fond i april främst sett på etisk hänsyn i förvaltning som kriterier vid val av investeringar, nu märker vi att många professionella investerare även börjar väga in socialt ansvar som en parameter i urvalet av motparter eller leverantörer i finansmarknaden, kommenterar Stefan Krook VD i GodFond.

För mer information:

Stefan Krook, VD GodFond, 0701 11 12 13, stefan.krook@goodcause.se, www.godfond.se

Mats Persson, Pressansvarig Hjärnfonden, 018-67 72 62, 0730-517553, Mats.persson@hjarnfonden.se, www.hjarnfonden.se

Om GodFond

GodFond, systerbolag till GodEl, är ett nystartat fondbolag med målsättningen att bli Sveriges mest älskade fondbolag. GodFond är helägt av den stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause som bildades 2005 och har som syfte att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Spararna i GodFond får styra vart fondbolagets avkastning skall gå samtidigt som spararna själva får behålla hela sin avkastning och endast betalar en, relativt de flesta aktiefonder, låg förvaltningsavgift till fondbolaget.

Om Hjärnfonden
Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen doktorerat samt större anslag till kvalitativa forskningsprojekt. En vetenskaplig nämnd bestående av ett 20-tal av landets främsta neuroprofessorer granskar ansökningarna.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson