2009-05-26 07:30Pressmeddelande

GODFOND PASSERAR 300 MKR EFTER STARK UPPSLUTNING FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV

Denna vecka, en månad efter start, beräknas GodFond passera 300 mkr i förvaltat kapital. Idag publicerar bolaget sina "Good Founding Investors", ett 50-tal personer från främst svenskt näringsliv, som valt att investera och stödja satsningen genom att låta bolaget uppge deras namn.

GodFond, fondbolaget som skänker sin egen avkastning till välgörande ändamål samtidigt som spararnas avkastning maximeras genom låga avgifter, har nu haft sin första fond öppen i en månad. I likhet med systerbolaget GodEl, är GodFonds vision att bli Sveriges mest älskade fondbolag. GodFond räknar med att det krävs 500 mkr i förvaltat kapital för att fondbolaget skall kunna bära sina egna kostnader. För att snabbt komma närmare denna betydande summa har först ett antal Good Founding Investors bjudits in. När denna vecka är klar har den initiala skaran av Good Founding Investors investerat ca 300 mkr.

- Mottagandet har varit långt, långt bättre än vi vågat hoppas. Idag publicerar vi drygt 50 namn med våra första Good Founding Investors på vår hemsida. Vi hoppas naturligtvis att vi blir ännu fler, kommenterar Stefan Krook VD i GodFond och ordförande i stiftelsen GoodCause som ligger bakom satsningen.

Listan med Good Founding Investors återfinns på:

 http://www.godfond.se/index.php?pg=investors

Efter en månad har utvecklingen i GodFond Sverige & Världen varit + 4,5 %.

För mer information:

Stefan Krook, VD, 0701 11 12 13, stefan.krook@goodcause.se

www.godfond.se

Om GodFond

GodFond, systerbolag till GodEl, är ett nystartat fondbolag med målsättningen att bli Sveriges mest älskade fondbolag.

GodFond är helägt av den stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause vars syfte är att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Stiftelsen bildades 2005.

GodFonds andelsägare får styra vart fondbolagets avkastning skall gå samtidigt som de själva får behålla hela sin avkastning och endast betalar en, relativt de flesta aktiefonder, låg förvaltningsavgift till fondbolaget.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson