2011-03-22 15:23Pressmeddelande

GodEl utses till Sveriges mest ansvarsfulla energibolag

Sustainable Brands utsåg GodEl till det företag inom energibranschen med störst miljö- och socialt ansvarstagande i Sverige. 3183 svenskar har svarat på frågor om hur de uppfattar och bedömer arbetet inom miljö- och socialt ansvarstagande hos 151 varumärken inom 12 branscher. 

- Det är för konsumenterna vi finns till och att de väljer oss framför andra elleverantörer visar att vi har en uppskattad modell. Det lönar sig helt enkelt att låta kunderna skänka företagets avkastning till välgörenhet, säger Marie Dahllöf tf VD för GodEl.

GodEl placerar sig på plats 19 i totala listan över Sustainable Brands. Framför så väl Posten som Electrolux och Sony Ericsson. På totala listan återfinns inget annat energibolag inom de översta 30 placeringarna. GodEl placerar sig väl förbi större energiföretag som t.ex. Vattenfall, Fortum och E.ON. 

- För GodEls medarbetare ger utmärkelsen extra motivation. Vi arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant vad gäller miljö- och socialt ansvar och resultatet visar att svenska folket verkligen ser att det går att göra skillnad i världen, avslutar Marie Dahllöf. 

 

Kontaktuppgifter:

Marie Dahllöf, Tf VD GodEl, 0701-11 55 00 (marie.dahllof@goodcause.se)

Erik Hedén, Affärsområdeschef IDG Research, 0708-65 13 97 (erik.heden@idg.se)

Om Sustainable Brands
Sustainable Brands är en varumärkesundersökning  genomförd av medieföretaget IDG i samarbete med managementkonsultföretaget Relation Capital Partners samt undersökningsföretaget Novus Group. Basen för undersökningen är de 10 principer som finns i FN:s Global Compact och som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. 3183 svenska konsumenter mellan 16 – 79 år ombads svara på hur de uppfattar och bedömer det miljö- och sociala ansvarstagandet hos 151 varumärken inom 12 branscher. Undersökningen genomfördes under sista kvartalet 2010. Läs mer på: 
www.sustainablebrands.se

Om GodEl
GodEl bildades 2005 med affärsidén att bli de många svenskarnas elbolag genom prisvärdhet, enkelhet och ärlighet. GodEl har blivit ett av Sveriges snabbast växande elbolag och har idag ca 98 000 kunder. Bolaget är helägt av Stiftelsen GoodCause, vars syfte är att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Hittills har GodElsatsningen bidragit med 9,7 mkr till välgörenhet. Kunderna väljer vart välgörenhetsutdelningarna skall gå. Idag kan kunderna välja bland: Hand in Hand, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Stockholms Stadsmission. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. GodEls logotyp är formgiven och skänkt av Lasse Åberg.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson