2017-01-25 10:52Pressmeddelande

GodEl, tillsammans med Naturskyddsföreningen, avsätter 2,7 miljoner kronor i projekt för att motverka elproduktions skadeverkning på miljön

null

GodEls kunder har, genom att använda el märkt Bra Miljömärkt El, avsatt hela 2,7 miljoner kronor till Miljöfonden, som Naturskyddsföreningen nu ska placera i utvalda miljöprojekt. GodEl är bland de som avsätter mest pengar på privatsidan till Naturskyddsföreningens fonder kopplade till Bra Miljöval El. Pengarna används för att t. ex. bygga fiskvägar runt vattenkraftverk,rädda hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter som påverkas.

- Vi är oerhört stolta att all el vi säljer inte bara är ursprungsmärkt med marknaden tuffaste märkning Bra Miljömärkt El, utan också att våra kunders elkonsumtion bidrar genom direkta avsättningar till miljöförbättrande projekt, säger Pontus Winberg, VD på GodEl.

Vårt samarbete med Naturskyddsföreningen är viktigt och vi stöttar aktivt deras beslut i hur pengarna bäst ska investeras för att göra mesta möjliga nytta. Som elbolag strävar vi konstant mot att hela vår verksamhet ska vara ekologiskt hållbar. Att bara sälja Bra Miljömärkt El är en stor del i detta, fortsätter Pontus Winberg.

Sedan Bra Miljöval Els fonder upprättades år 2003, har över ca 190 miljöprojekt drivits igenom. Enkom Miljöfonden har stått för ca 130 av de slutförda projekten. Målet med märkningen är att minimera skadorna som uppkommer på grund av elproduktion.

- Det finns ingen miljövänlig el, men genom att ställa miljökrav går det alltid att minska miljöbelastningen, säger Emanuel Blume, produktansvarig för Bra Miljöval El på Naturskyddsföreningen. Tack vare bolag som GodEl och deras kunder som köper miljömärkt el kan vi både ställa hårda miljökrav och reparera en del av de skador som t ex vattenkraften ställer till med. De senaste åren har försäljningen av miljömärkt el ökat, och intresset från allmänheten har blivit allt större. Det tycker vi är roligt!

Om Bra Miljöval EL
El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungsmärkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till miljöförbättrande projekt (t ex fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för minskad energianvändning. Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar av el.

Om GodEl

Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag åtta år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 1000 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat över 50 miljoner kronor till välgörenhet. 


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson