2013-06-12 08:20Pressmeddelande

GodEl märker vindkraftverk med Bra Miljöval

null

GodEl märker 44 av PWP:s vindkraftverk med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval fr.o.m. produktionsåret 2013. Det innebär att elen kan säljas som Bra Miljöval - Sveriges hårdaste miljömärkning på el. Förutom att märkningen ställer höga miljökrav på produktionen går även pengar till fonder som stödjer exempelvis energieffektivisering.

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är den märkning som gör störst skillnad för miljön och skyddar känsliga naturområden. Till skillnad från enbart ursprungsmärkning ger den extra nytta då varje såld kWh skapar avsättningar till fonder för bland annat energieffektivisering. Kunder får genom Bra Miljöval möjlighet att bidra till verklig miljönytta, säger Marie Dahllöf, vd på GodEl.

Till skillnad från vindel som enbart är ursprungsmärkt får Bra Miljöval-märkt vindkraft exempelvis inte stå i naturkänsliga områden eller platser där hotade arter lever.

Att GodEl märker 44 av våra vindkraftverk med Bra Miljöval känns mycket roligt. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt för oss att kunna sälja elen som märkt med Bra Miljöval än enbart med ursprungsmärkning. Vi är dessutom stolta över att kunna sälja vår el med Sveriges hårdaste miljömärkning, säger Tord Östlund, vd på PWP.

Parkerna som berörs är Brahehus, Granberg, Bliekevare, Säliträdberget, Hedbodberget och Röbergsfjället. Den totala produktionsvolymen för verken som märks är cirka 245 GWh/år.

Mer information

Emmy Tollin, Informationsansvarig GodEl, 073 – 553 13 65, emmy.tollin@goodcause.se
Tord Östlund, vd PWP, 0730 – 78 28 06

Om GodEl

GodEl är en elleverantör som delar ut hela avkastningen till ideella organisationer. Kunderna väljer var utdelningen ska gå och idag är följande organisationer partners: SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. GodEl och systerbolaget GodFond är helägda av Stiftelsen GoodCause vars syfte är att göra gott genom att starta och driva bolag som delar ut avkastningen till ideella organisationer. Fram till 2012 har GoodCause delat ut 26,9 Mkr. Stiftelsen bildades 2005 genom donationer från Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. Logotyperna är formgivna och skänkta av Lasse Åberg.

Om PWP

PWP bildades i juni 2008 för äga och förvalta vindkraftsparker. PWP ägs till lika delar av Folksam, Foundation Asset Management och Proventus. Beståndet idag utgörs av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen 261 GWh el.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson