2013-05-27 08:20Pressmeddelande

GodEl ingår avtal om vindkraft

null

GodEl ingår avtal med PWP om inköp av el från vindkraft fr.o.m. 1 juli 2013. Samarbetet omfattar all producerad el från de sex vindkraftsparker PWP äger. Därmed köper GodEl in cirka en tredjedel av kundernas elförbrukning direkt från producenten istället för hela volymen på Nordpool.

Partnerskapet stärker GodEl då vi breddar oss i värdekedjan och köper el direkt från en vindkraftsproducent. Affären ger oss möjlighet att minska våra kostnader och på så sätt skänka ännu mer till våra välgörenhetspartners, säger Marie Dahllöf, vd på GodEl.

Samarbetet ger PWP sänkta kostnader, bland annat genom att de tar del av GodEls modell för balanskraftshandel.

GodEl har en transparent inköpsmodell som fokuserar på att minimera alla onödiga kostnader. Vi tycker att det är jättekul att vår vindkraft bidrar till att GodEl kan skänka mer pengar till välgörenhet, samtidigt som samarbetet stärker PWP, säger Tord Östlund, vd på PWP.

Följande vindkraftsparker ingår i affären: Brahehus, Granberg, Bliekevare, Säliträdberget, Hedbodberget och Röbergsfjället.

Mer information

Emmy Tollin, Informationsansvarig GodEl, 073 – 553 13 65, emmy.tollin@goodcause.se
Tord Östlund, vd PWP, 0730 – 78 28 06

Om GodEl

GodEl är en elleverantör som delar ut hela avkastningen till ideella organisationer. Kunderna väljer var utdelningen ska gå och idag är följande organisationer partners: SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand och Barncancerfonden. GodEl och systerbolaget GodFond är helägda av Stiftelsen GoodCause vars syfte är att göra gott genom att starta och driva bolag som delar ut avkastningen till ideella organisationer. Fram till 2012 har GoodCause delat ut 26,9 Mkr. Stiftelsen bildades 2005 genom donationer från Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson och Catella. Logotyperna är formgivna och skänkta av Lasse Åberg.

Om PWP
PWP bildades i juni 2008 för äga och förvalta vindkraftsparker. PWP ägs till lika delar av Folksam, Foundation Asset Management och Proventus. Beståndet idag utgörs av 6 parker och 2 nätbolag på totalt 94 MW, parkerna ligger från Dorotea i norr till Jönköping i söder och producerar årligen 261 GWh el.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson