2011-08-30 14:08Pressmeddelande

ELDSJÄL ÖVERLÅTER FÖRVALTNINGEN AV SINA TRE FONDER TILL GODFOND

Eldsjäl Fond AB  har erhållit Finansinspektionens godkännande om att till fondbolaget GodFond överlåta förvaltningen av bolagets samtliga fonder: Eldsjäl Sverigefond, Eldsjäl Biståndsfond och Eldsjäl Gåvofond. På sikt ska detta leda till effektivare fondförvaltning, minskade förvaltningsavgifter för andelsägarna i de tre fonderna och större belopp till välgörenhet från fondbolaget GodFond.

- Vi har nu under relativt lång tid byggt en god och stadig relation till Eldsjäl och dess ägare IOGT-NTO och Svenska Missionskyrkan där vi insett att båda fondbolagens unika värderingar och kultur är stadigt cementerade på liknande grunder. Därför är vi alla väldigt glada över Finansinspektionens beslut om att låta Eldsjäl överlåta förvaltningen av deras tre fonder till GodFond. Vår strategi på sikt bygger på att förenkla tillvaron för andelsägarna, samt att genom effektivisering av förvaltningen kunna minska fondernas förvaltningsavgifter och öka vårt fondbolags utdelningar till välgörenhet. Sammantaget ser vi därför att överlåtelsen ger goda förutsättningar för att även i ett längre perspektiv ge positivt utfall, säger Max Heger, VD GodFond. IOGT-NTO kommer dessutom i och med övertagandet att bli en av de valbara organisationerna såsom mottagare av de välgörenhetspengar som delas ut från eventuella vinster.

- Det känns roligt att vi skrivit på detta avtal med just GodFond. Dels är GodFond ett bolag som till mångt och mycket delar samma värdegrunder som Eldsjäl Fond och därmed ”ligger i tiden” och dels är det ett välskött bolag. Överlåtelsen kommer på sikt även att innebära effektivare förvaltning eftersom volymerna ökar, samt en lägre kostnad för andelsägarna i fonderna. Att GodFond dessutom jobbar utan eget vinstintresse och att eventuella vinster delas ut till olika ideella organisationer är ytterligare en bra sak, och att IOGT-NTO nu blir en av de valbara organisationerna för dessa utdelningar är ännu bättre, säger Bengt Persson, VD Eldsjäl Fond AB.
 

För mer information kontakta:
Max Heger, VD GodFond i Sverige AB, 0708-49 99 18, max.heger@goodcause.se, eller Bengt Persson, VD Eldsjäl Fond AB, 08-672 6160, bengt.persson@eldsjal.se

Om GodFond
GodFond, systerbolag till GodEl, är ett ungt fondbolag med målsättningen att bli Sveriges mest älskade fondbolag. Bolaget är helägt av den stockholmsbaserade Stiftelsen GoodCause som bildades 2005 och har som syfte att starta och driva bolag som genererar avkastning till ideella organisationer. Spararna i GodFond får styra vart fondbolagets avkastning skall gå samtidigt som spararna själva får behålla hela sin avkastning och endast betalar en, relativt de flesta aktiefonder, låg förvaltningsavgift till fondbolaget.


Om GodEl

Om GodEl Vår mission är att driva på förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har utnämnts till Sveriges mest hållbara elbolag sju år i rad av svenska folket i Sustainable Brand Index. Vi är elbolaget som har nöjdast kunder enligt Reco, över 800 kunder har gett oss 4,6/5 i snittbetyg. Hos oss tillämpas inte anvisade elavtal. All vår el är förnybar märkt Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning på el. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som har till syfte att starta och driva bolag vars avkastning går till välgörande ändamål. Sedan starten 2005 har våra kunder genererat 48,5 miljoner kronor till välgörenhet.


Kontaktpersoner

 Björn Björnson
EL-EXPERT
Björn Björnson