2024-06-27 06:15Pressmeddelande

20 procent elbesparing hos villaägare med smart termostat

Med hjälp av smart termostat har över 500 villor sparat över 20 procent av sin elanvändning visar en färsk studie av Ngenic och GodEl. Totalt fick elkunderna lägre elräkning med hela 8 000 kronor mellan oktober och april 2022/23 och en lika stor besparing 2023/24. 

Uppvärmning står för den största delen av energikostnaden i svenska villahushåll. Under en tvåårsperiod från hösten 2022 till våren 2024 genomförde Ngenic och GodEl ett projekt hos 500 villaägare som visade hur mycket el kopplat till uppvärmning som kunde sparas med hjälp av en smart termostat. Projektet delfinansierades av Bra Miljöval Energifond, pengar som har samlats in från GodEls försäljning av el märkt Bra Miljöval. Energifondens medel bidrog till att ge GodEls kunder ett reducerat pris för att köpa Ngenic Tune och Track värmepumpsstyrning under elpriskrisen 2022. 

En tjugoprocentig besparing för GodEls kunder med Ngenics smarta termostat överträffade våra högt ställda förväntningar med råge och har stor betydelse för såväl hushållen som för energiomställningen, säger Björn Björnson, affärsutvecklingschef på GodEl. 

Vi är jätteglada över att ha kunnat göra en så här djupgående analys tillsammans med GodEl och tacksamma för bidraget från Bra Miljöval Energifond. Vi har tidigare haft utmaningar med kunders användardata, men nu ser vi tydligt att besparingarna är hisnande stora, säger Björn Berg, vd på Ngenic. 

Energieffektivisering är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Den här studien visar att privatpersoner på ett enkelt sätt kan göra rejäla elbesparingar. Det är bra både för plånboken och klimatet, säger Kim Blomster, produktansvarig Bra Miljöval Elenergi. 

Så gick besparingen till
Studien visar att de deltagande hushållen endast dragit ned temperaturen 0,3 grader i snitt under december-januari, vintern 2022/23, trots rekordhöga priser. Vidare har studien tagit hänsyn till skillnaden i utomhustemperatur mellan jämförelseåren. 

Att kunderna har nyttjat mindre el med sin smarta termostat beror på två faktorer: 
1. Ofta styrs värmesystem av utetemperaturen, medan Ngenics smarta termostat tar mer hänsyn till inomhusklimat genom att mäta ljus, fukt och temperatur. 

2. Systemet lär sig om olika faktorer i huset, till exempel hur snabbt det svalnar av och hur mycket solljus som kommer in i huset. Dessutom tar termostaten även hänsyn till väderprognosen. På så sätt uppnås en jämnare inomhustemperatur till skillnad från vanlig uppvärmning som gasar och bromsar ryckigare, vilket spiller energi. 

Högre besparing med timprisavtal
Studien visar att besparingen för kunder med elprisstyrning, det vill säga timprisavtal, är 24 procent medan kunder med vanligt rörligt avtal sparade 20 procent. Utöver sparad el och lägre priser på den el man fortfarande köper, innebär den smarta termostaten en bättre komfort då värmen kan hållas jämnare. 

Lägre koldioxidutsläpp som bonus
Vidare kan projektet ha lett till minskade koldioxidutsläpp. Med satsningen har GodEl och Ngenic bidragit till att elförbrukningen automatiskt har flyttats bort från topplasttimmar och därmed sänkt koldioxidinnehållet i elmixen. Topplasttimmar är timmar där koldioxidinnehållet i elmixen ofta är högre – det kan vara fossila bränslen som importeras från kontinenten eller fossila bränslen i Sverige, när effektreserven måste sättas in.

Bra Miljöval Energifond
Försäljning av el märkt med Bra Miljöval går till Bra Miljöval Energifond som stöttar projekt som innebär minskad användning av el, värme eller effekt.

Studien hittas här
EnergieffektiviseringBraMiljovalEnergifond.pdf (naturskyddsforeningen.se)

 


Om GodEl

GodEl är Sveriges åttonde största elbolag. Sedan starten 2005 driver vi förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och avtalen är rörliga. Vi har enligt SKI Sveriges mest nöjda privatkunder och har enligt Kantar Public högst anseende i branschen. Vi ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat 74 miljoner kronor till välgörenhet. Vi är anvisningsleverantör till Ellevio.


Kontaktpersoner

Ellen Jurell
Presskontakt
Ellen Jurell